ZÁRUKA

 
 
 

Firma Transition Bikes je hrdá na kvalitu svojich produktov. Všetky modely rámov sú vyrobené tak, aby vydržali vysoké nároky Freeridového a All-mountain jazdenia. Napriek tomu, každý rám sa môže zlomiť po dlhodobejšom používaní v ťažkých podmienkach alebo nehode.

Záruka na rámy Transition je 2 roky od dátumu zakúpenia a vzťahuje sa na prvého registrovaného majiteľa. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady, alebo vady materiálu. V prípade reklamácie rámu je na firme Transition aby posúdila či sa jedná o oprávnenú reklamáciu v rámci záruky, alebo prípad ktorý patrí do programu "Crash Replacement Policy" (napr. skočíte 6m drop na rovinu). Pokiaľ ide o prípad ktorý nie je krytý zárukou, ponúkame zákazníkom program "Crash Replacement Policy". Tento program je doživotný a vťahuje sa na prvého majiteľa. Môžete ho uplatniť napr. v prípade ak máte nehodu, zničíte rám z vlastnej viny, alebo prejdete rám autom. Firma Transition Vám pošle časť zničeného rámu za nominálnu cenu.


V prípade ak bude potrebné zaslať do Firmy Transition poškodenú časť rámu alebo komponent v rámci záruky, zákazník hradí hradí poštovné do firmy Transition a firma Transition hradí poštovné smerom spať k zákazníkovi.

Program „Crash Replacement Policy“

Všetky rámy Transition sú kryté programom "Crash Replacement Policy" pre prvého originálneho majiteľa ktorý si zaregistroval rám. V prípade ak sa vám poškodil rám z akéhokoľvek dôvodu, môžete poslať firme Transition poškodenú časť rámu a oni Vám pošlú novú časť rámu za výrobnú cenu. Zákazník hradí poštovné náklady spojené s výmenou poškodenej časti rámu.

ZAREGISTRUJTE SI SVOJ RÁM !!!!!!!

Je veľmi dôležité, aby ste si zaregistrovali svoj rám na stránke www.transitionbikes.com/Register.cfm Transition Bikes uchováva sériové čísla rámov iba ak si rám zaregistrujete. V prípade krádeže, záruky alebo programu „Crash Replacement Policy“ je to jediná cesta ako Vám vieme potom pomôcť. Seriové číslo nájdete na spodnej strane domčeka stredovej osky.

Späť na Transition