SYNDICATE TEAM

 
 
 
 

Tím Santa Cruz Syndicate zostavený zo špičkových DH pretekárov určite nie je typickým závodným tímom.

Cieľom bolo zostaviť skupinu pretekárov, ktorí budú cestovať po svete a pretekať pod vlajkou Santa Cruz.

Pri všetkých aspektoch horskej cyklistiky pre Santa Cruz dáva najväčší zmysel ak všetci pretekári sa budú zúčastňovať na najlepších pretekoch na svete. Santa Cruz sa domnieva, že je to lepší systém pre pretekárov ako štandardný závodný tím s účasťou na veľkom počte zjazdových pretekoch.

Jeden z detailov, ktorý stavia tím Santa Cruz Syndicate mimo skupinu štandardných závodných tímov je, že všetci pretekári si môžu vybrať svojich vlastných sponzorov pre osobné veci ako je napr. oblečenie, topánky, helmy a okuliare. Pretekári s individuálnymi sponzormi pre oblečenie budú mať svoje vybrané oblečenie vo farbách Syndicate tímu so svojimi sponzormi na drese. Vybavenie bicyklov zabezpečuje Santa Cruz Syndicate tím a je jednotný pre všetkých pretekárov...

 

Späť na Santa Cruz